Art Jetese

Shenjat e hershme të autizmit që prindërit nuk duhet t’i injorojnë

Çrregullimet e spektrit të autizmit janë ndër problemet më të shpeshta të neurozhvillimit, të cilat pjesa më e madhe e prindërve i frikësohen.

Por, cilat janë disa nga shenjat më të hershme për të cilat prindi duhet të shqetësohet dhe të kontaktojë mjekun specialist?

Vonesa gjuhësore;

Mospërgjigje ndaj emrit të tij;

Humbje e aftësive gjuhësore dhe sociale;

Kontakt me sy i dobët;

Mungesa e buzëqeshjes apo përgjigjes sociale;

Aftësi e dëmtuar për të bërë shoqëri;

Aftësi e dëmtuar për të filluar apo realizuar një bisedë me bashkëmoshatarët;

Mungesë e lojës imagjinare dhe sociale;

Përsëritja e fjalëve apo përdorim i pazakontë i gjuhës së folur;

Interesa strikte të pazakonta;

Preokupim me objekte apo sende të çuditshme;

Mungesë fleksibiliteti ndaj ndryshimeve të rutinës;

Mbireagim apo nënreagim ndaj stimujve të ndryshëm;

Lëvizje të përsëritura të paqëllimta.

Shenjat ndryshojnë nga njëri person te tjetri në varësi dhe të ashpërsisë së simptomave. Diagnostikimi dhe ndërhyrja e hershme janë elemente thelbësore, ndaj mos ngurroni të kontaktoni mjekun specialist sa më shpejt.