N'shënjestër

Nuk i blen e as shfrytëzuan, por shtetit i kushtuan afër 1 milion euro 29 gjedhe