Teknologji

Inteligjenca Artificiale bëhet me ligj në Bashkimin Evropian

Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar sot Ligjin që synon harmonizimin e rregullave për inteligjencën artificiale, të ashtuquajturin Ligji për Inteligjencën Artificiale.

Është akti i parë i këtij lloji në botë, i cili mund të vendosë standarde globale për legjislacionin e AI, tha Këshilli i BE-së në një deklaratë.

Ligji i ri synon të inkurajojë aktorët privatë dhe publikë që të zhvillojnë dhe adoptojnë sisteme të sigurta dhe të sigurta të AI në tregun e vetëm të BE-së.

Në të njëjtën kohë, ai kërkon të sigurojë respektimin e të drejtave themelore të qytetarëve të BE-së dhe të inkurajojë investimet dhe inovacionin në fushën e inteligjencës artificiale në Evropë.

Ligji i AI zbatohet vetëm për fushat që mbulohen nga ligji i BE-së dhe parashikon përjashtime në rastin e sistemeve të përdorura ekskluzivisht për qëllime ushtarake dhe mbrojtëse, si dhe për qëllime kërkimore.

Sipas ligjit, forma të ndryshme të inteligjencës artificiale kategorizohen sipas rrezikut.

Kështu, siç u tha, sistemet e AI që paraqesin një rrezik të kufizuar do t’i nënshtrohen detyrimeve shumë të buta të transparencës, ndërsa sistemet me rrezik të lartë do të miratohen me kusht që të përmbushen një sërë kërkesash dhe detyrimesh për aksesin në treg të BE-së.

Kompanitë që shkelin ligjin e AI do të gjobiten në bazë të një përqindje të xhiros totale të tyre në vitin e kaluar financiar ose mbi një shumë të paracaktuar, cilado qoftë më e lartë.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe kompanitë fillestare, i nënshtrohen gjobave administrative proporcionale.

Rregullorja parashikon gjithashtu një transparencë më të madhe në lidhje me zhvillimin dhe përdorimin e sistemeve të inteligjencës artificiale me rrezik të lartë, të cilat do të duhet të regjistrohen në një bazë të dhënash të BE-së, dhe përdoruesit e sistemeve të njohjes së emocioneve do të duhet të njoftojnë njerëzit kur janë të ekspozuar ndaj një sistemi.

Ligji për inteligjencën artificiale, pasi të nënshkruhet nga kryetarët e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, do të hyjë në fuqi 20 ditë pas publikimit në Fletoren Zyrtare të BE-së.

/Shqip.com