Art Jetese

Cili është kuptimi i Kurban Bajramit?

Falja e Namazit,

Qytetarët e besimit islam nesër festojnë festën e Kurban Bajramit apo siç njihet ndryshe festa e fjilimit.

Ku në emër të Zotit flijohen kurban mishi i të cilëve pastaj shpërndahet në familjarë dhe familje të skamnorëve.

Pra, festë që shërben edhe për solidarizim edhe për reflektim.

Festa e Kurban Bajramit është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve muslimanë: Fiter Bajramin dhe Kurban Bajramin.

Kjo e fundit, sipas traditës islame, nderon gatishmërinë e Ibrahimit të flijojë djalin e tij, Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se Zoti të ndërhyjë, përmes engjëllit të tij Xhebrailit dhe të njoftojë Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë.

Emërtimi “Kurban Bajrami” në gjuhën shqipe është huazim nga turqishtja – Kurban Bayramë, që do të thotë “Festa e Flijimit”.

Në kalendarin hixhri (islam), Kurban Bajrami bie në ditën e 10-të të muajit Dhulhixhxhe dhe zgjat për katër ditë.

Në kalendarin gregorian, data ndryshon nga viti në vit duke shkuar përafërsisht 11 ditë më herët çdo vit.

Akti i Kurbanit konsiston në therjen e një kafshe si flijim për të shënuar këtë rast në përkujtim të flijimit të Profetit Ibrahim për Zotin.

Kjo është e njohur edhe si “Udhiya”. Ditët e flijimit të kafshëve janë gjithsej tre ditë, nga data 10 deri në 12 të Dhu-al-Hixhah.

Kafsha duhet të jetë një dele, qengj, dhi, lopë, dem ose deve.

Delet, qengji ose dhia përbëhen nga një pjesë e Kurbanit, ndërsa një dem, lopë ose deve përbëhen nga shtatë aksione për kafshë.

Kafsha duhet të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe mbi një moshë të caktuar në mënyrë që të theret, në një mënyrë “hallall” miqësore, islamike.

Mishi i Kurbanit mund të ndahet në tre pjesë të barabarta për aksion, një e treta është për ju dhe familjen tuaj, një e treta është për miqtë dhe e treta e fundit do t’u dhurohet atyre në nevojë.

/Shqip.com