Lajme

Rama pas marrëveshjes për rrymën: Kjo është rruga e duhur, tjerat humbje kohe duke e rrejt veten

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka quajtur ‘gjë shumë të mirë’ arritjen e marrëveshjes mes Kosovës e Serbisë për faturimin e energjisë elektrike në katër komunat veriore.

Rama në një postim në Twitter, ka shkruar se kjo është rruga e duhur, ndërsa të tjerat janë humbje kohe ‘duke e rrejt veten’.

Theksojmë se më 21 qershor, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për energjinë elektrike.

Kjo marrëveshje mundëson faturimin e energjisë elektrike në 4 komunat veriore të Kosovës, sipas ligjeve dhe sistemit rregullativ të Kosovës.

Marrëveshja e nënshkruar nga ana e Kosovë dhe Serbisë përmban 9 pika.

Lexo edhe:
Bislimi: Më në fund kemi miratuar Udhërrëfyesin e Implementimit për Marrëveshjet për Energjinë të vitit 2013 dhe 2015

Çka përmban marrëveshja e arritur në Bruksel

Në pikën numër 1 thuhet se ZRRE do t’i lëshojë një licencë furnizimi Elektrosever. ZRRE do të sigurojë pajtueshmërinë me kushtet e përcaktuara me licencën e furnizimit, në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative të Kosovës.

Në pikën numër dy të marrëveshjes thuhet se brenda shtatë ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, Elektrosever do t’i sigurojë KEDS-it dhe KOSTT-it të dhënat më të fundit të disponueshme për konsumatorët, përmes BE-së.

Në pikën numër tre thuhet se Brenda 10 ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, Elektrosever do të nënshkruajë marrëveshjet e nevojshme teknike me KOSTT-in dhe KEDS-in për të operuar në tregun e energjisë së Kosovës, gjegjësisht Marrëveshjen Kornizë për pranimin e rregullave të tregut të energjisë elektrike me KOSTT-in, Marrëveshjen për Detyrimin e Bilancit me KOSTT-in, Marrëveshjen e Kyçjes me KEDS-in dhe një marrëveshje komerciale me KEDS-in për ofrimin e shërbimeve të shpërndarjes (faturimi, arkëtimi, mirëmbajtja dhe kyçja fizike e konsumatorëve të rinj) në katër komunat veriore me shumicë serbe, sipas paragrafit 1 të nenit. 5 të Marrëveshjes 2013.

Ilustrim

Në pikën numër katër thuhet se brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjeve të nevojshme teknike me KOSTT-in, Elektrosever do të marrë një Kod Identifikimi të Energjisë (EIC) për të kryer aktivitetet e parashikuara nga licenca e furnizimit.

Në pikën numër pestë thuhet se në përputhje me Art. 14 të Marrëveshjes së Energjisë të vitit 2015, brenda 30 ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, KEDS dhe KOSTT (nën lehtësimin e BE-së, nëse kërkohet) do të kenë qasje në nënstacionin në Valaè/Vallaq, si dhe në infrastrukturën tjetër të transmisionit dhe shpërndarjes.

Në pikën numër gjashtë thuhet se brenda 45 ditëve nga lëshimi i licencës për furnizim, KOSTT dhe KEDS, pas konsultimit me Elektrosever, do të dorëzojnë në ZRRE planin e investimeve dhe kostot e kërkuara të mirëmbajtjes dhe humbjet e rrjetit, bazuar në shqyrtimin e plotë të infrastrukturës ekzistuese.

Brenda 21 ditëve pas dorëzimit të planit të investimit dhe shpenzimet e kërkuara të mirëmbajtjes dhe humbjet e rrjetit, ZRRE do t’i aprovojë në parim këto plane, kosto dhe humbje thuhet në pikën e 7-të.

Në pikën e 8-të thuhet se në rast të mosrespektimit të dispozitave të këtyre konkluzioneve të rënë dakord pas 100 ditësh nga lëshimi i licencës për furnizim, ZRRE mund të vendosë të pezullojë dhe/ose të tërheqë furnizimin licenca e dhënë Elektrosever, subjekt i konsultimeve paraprake ndërmjet palëve, të lehtësuar nga BE, gjatë një periudhe maksimale prej 15 ditësh. BE-ja do të japë një opinion, nëse kërkohet nga të paktën njëra nga palët.

Ndërsa në pikën e fundit thuhet se zbatimi i udhërrëfyesit është pa pasoja për palët./Shqip.com