Ekonomi

Murati: Në vitin 2022 janë shtuar mbi 7 mijë vende pune

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati.

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka thënë se në vitin 2022 janë shtuar 7 mijë e 48 vende pune në sektorin e prodhimit dhe përpunimit.

Ai tha se kjo është dëshmia më e mirë se programi i qeverisë për rikthim të ekonomisë drejt prodhimit po funksionon.

Përmes Programit të Ringjalljes Ekonomike kemi mbështetur prodhuesit me shumë masa:

Furnizim me energji elektrike të subvencionuar, disafish më lirë se rajoni;

 Shtim të kapitalit në Fondin për Garanci Kreditore, dhe mbulim të tarifave për garantimin e kredive;

Subvencionim të kredive investuese për zgjerim të kapaciteteve prodhuese;

Mbështetje në trajnimin e stafit, marketing e brendim, dhe pjesëmarrje në panaire brenda e jashtë vendit;

Grante për bashkëfinancim të pajisjeve;

Rritje e subvencioneve për produktet bujqësore;

Subvencion për punësimin e grave;

Subvencionim për punësimin e të rinjve;”.

Ai më tej, ka thënë se ka edhe shumë veprime tjera mbështetëse siç janë lehtësimi i procedurave e barrës administrative përmes dixhitalizimit, apo edhe luftimi i kontrabandës e informalitetit.

“Gradualisht, por sigurt, drejt një ekonomie të qëndrueshme. Qeveria për prodhuesit”.

/Shqip.com