OP-ED Kolumne

Hebrenjtë dhe palestinezët: Një vështrim i origjinës së lashtë dhe konfliktit të sotëm (I)

Shqip.com
Shqip.com

Publikuar:

Konflikti midis hebrenjve dhe palestinezëve është një nga konfliktet më komplekse dhe të gjata në histori. Rrënjët e këtij konflikti të lashtë datojnë dhe burojnë thellë në dimensione historike, kulturore, dhe religjioze. Për të kuptuar natyrën dhe shkaqet e këtij konflikti, është e rëndësishme të kthehemi në origjinën e lashtë të këtyre dy popujve dhe të hulumtojmë pse ata janë përfshirë në një konflikt të gjatë dhe të dhimbshëm.

Origjina e hebrenjve

Hebrenjtë, sipas shumë hulumtimeve janë popull që origjinën e tyre e kanë në Mesopotami dhe Egjiptin e lashtë, janë lidhur ngushtë me figurën e Abrahamit, një personazh ky i cili, sipas traditave hebraike, është themeluesi, patriarku i tyre. Hebrenjtë emigruan nga Mesopotamia në territoret e sotme të Izraelit dhe Palestinës rreth 2000-1500 p.e.s., duke themeluar një komb me karakteristikat e veta kulturore dhe fetare.

Pas një periudhe të shkurtër pavarësie, hebrenjtë iu nënshtruan shpesh ndikimeve të vendeve fqinje dhe u vunë nën sundimin e perandorisë së Babilonisë, Egjiptit, dhe më vonë Romës. Shpërndarja e tyre nëpër botë e njohur si diaspora hebraike, ka pasur një histori të pasigurt dhe persekutime në shekuj.

Origjina e palestinezëve

Palestinezët, nga ana tjetër, kanë rrënjë të tyre në tokën e lashtë të Palestinës, një territor që ka një histori të pasur dhe komplekse. Në periudhën e lashtë, ky rajon ishte shtëpia e shumicës së popullsisë lokale, duke përfshirë edhe hebrenjtë. Megjithatë, me kalimin e kohës, shumë popuj të tjerë u vendosën në këtë territor, duke përfshirë romakët, bizantinët, arabët dhe të krishterët.

Konflikti i lashtë dhe formimi i shteteve të Izraelit dhe Palestinës

Pas Luftës së Parë Botërore dhe Luftës Civile Britanike në Palestinë, Kombet e Bashkuara miratuan një rezolutë për ndarjen e Palestinës në dy shtete të pavarura: një për hebrenjtë dhe një për arabët. Kjo rezolutë, e njohur si Rezoluta 181, shënoi themelimin e shtetit të Izraelit më 1948 dhe shpalli themelimin e një shteti me arab dhe pakica të tjera të shkrira në Palestinë. Këtë vendim nuk e pranuan shumë vende arabe, kështu që kjo ngjarje shkaktoi një luftë të vazhdueshme midis hebrenjve dhe palestinezëve pakicë e popujve të besimeve të krishtera.

Konflikti religjioz dhe territorial i sotëm

Konflikti aktual midis hebrenjve dhe palestinezëve ka përqendrim kryesisht në kërkesën për territor dhe kontrollin e qyteteve të shenjta, siç është qyteti i vjetër i Jeruzalemit. Kjo përplasje ka thelluar tensionet e mëdha dhe ka shkaktuar një valë të vazhdueshme të dhunës dhe tensioneve ndërkombëtare.

Përfundim

Hebrenjtë dhe palestinezët kanë një histori të pasur dhe komplekse, origjina e tyre e lashtë tregon për një lidhje të thellë me territorin dhe kulturën e tyre. Konflikti i sotëm ka shumë dimensione, duke përfshirë shkëputjen historike, aspiratat territoriale dhe tensionet religjioze. Për të gjetur një zgjidhje afatgjatë, është e rëndësishme që palët të përfshihen në bisedime të hapura dhe ndërkombëtare dhe të ndihmohen në ndërtimin e një baze të qëndrueshme të paqes dhe bashkëjetesës.

Ky artikull është pjesa e parë e një cikli shkrimesh që do të publikohen ditët në vijim.

Lexo edhe:
Pjesa II – Hebrenjtë dhe palestinezët: Një vështrim i origjinës së lashtë dhe konfliktit të sotëm (II)

/Shqip.com