Art Jetese

Trajtoni depresionin me frymëmarrje

Një kërkim interesante nga Capa Hospital and Neuroscience, tregon se teknika e frymëmarrjes mund të përdoret si një alternativë te trajtimit i depresionit

Njerëzit që vuajnë nga sulmet e panikut, çrregullues zakonisht e bëjnë frymëmarrjen nga gjoksi.

Nganjëherë ata ofshajnë për të liruar tensionin nga gjoksi.

Frymëmarrja nga gjoksi rezulton në balancimin e oksigjenit dhe dyoksid karbonit.

Pra, ky është shkaku kryesor i sulmit te panikut.

Disa njerëz e ndalin frymëmarrjen gjatë dhimbjeve.

Ndalja e frymëmarrjes e rritë tensionin në muskuj, gjë që e kufizon rrjedhjen e gjakut në vendin e dhimbjes.

Kjo, po ashtu e shton dhimbjen. Frymëmarrja e thellë mundëson zvogëlimin e dhimbjes.

Frymëmarrja e thellë gjatë dhimbjeve është shpeshherë efektive te disa pacientë.

Disa njerëz mund ta largojnë dhimbjen plotësisht vetëm me ndihmën e teknikës së frymëmarrjes, mirëpo disa të tjerë nuk munden, sepse nuk janë sa duhet këmbëngulës.

/Shqip.com