Lajme Artikull i Sponsorizuar

Shqip.com shpall konkurs për 8 pozita

Gazeta Online Shqip.com është në rritje të vazhdueshme të produkteve mediatike dhe ekipit të vet.


Prandaj, kushdo që është i interesuar mund të aplikojë për punë për pozitat e hapura.

Pozitat:

2 Redaktorë/e

1 Lektor/e

3 Gazetarë/e të ngjarjeve ditore 

2 Gazetarë/e të sporti


Aplikimin mund ta bëni përmes modulit online në Jobs.Shqip.com.
Afati i aplikimit është deri me 30 Shtator 2022, Ora 16:00

Ne në Shqip.com iu presim.

Shqip.com
Çmimet e derivateve në Kosovë Çmimi maksimal i lejuar për secilin produkt të naftës.
  • Dizel: 1.61
  • Benzine: 1.34
  • Gas: 0.76
Sot : 30/09/2022