Teknologji Auto

Nga viti 2035 Parlamenti Evropian ndalon shitjen e makinave me lëndë djegie

Foto: Arenaev
Foto: Arenaev

Parlamenti Evropian ka votuar për ndalimin e shitjeve të makinave dhe furgonëve me motor me djegie të brendshme në Bashkimin Evropian nga viti 2035. Pati 340 vota pro, 279 kundër dhe 21 abstenime. Por prisni, ka edhe më shumë. Të paktën 25 % e shitjeve të makinave dhe 17 % e shitjeve të furgonëve do të duhet të jenë “zero emisione” nëse një kompani dëshiron të kualifikohet për stimuj midis 2025 dhe 2029. Stimujt do të hiqen gradualisht në 2030.

Kompanitë që prodhojnë 1,000 deri në 10,000 makina të reja në një vit kalendarik ose 1,000 deri në 22,000 furgona “mund t’u jepet një derogim” deri në fund të vitit 2035 (ato që regjistrojnë më pak se 1000 automjete të reja në vit vazhdojnë të përjashtohen).

Foto: Arenaev

Komisioni Evropian do të ketë deri në vitin 2025 për të zhvilluar një mënyrë për të raportuar të dhënat mbi emetimet në ciklin e plotë të jetës së makinave të shitura në BE dhe do të gjurmojë nëse ka një hendek (dhe nëse po, çfarë është) midis kufijve të emetimeve dhe konsumit real. Duke filluar nga fundi i vitit 2025, Komisioni do të publikojë përditësime çdo dy vjet në lidhje me progresin drejt transportit të emetimeve zero.

Pas këtij votimi, teksti do të duhet të miratohet zyrtarisht edhe nga Këshilli Evropian, përpara se të publikohet në Gazetën Zyrtare të BE-së. /Arenaev

/Shqip.com