Lajme

Mbledhja e 137-të e Qeverisë, miratohen disa vendime

Mbledhja e 137 e Qeverisë, miratohen disa vendime
Mbledhja e 137 e Qeverisë, miratohen disa vendime

Nga mbledhja e 137-të e Qeverisë miratohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme.

Qëllimi i këtij Ligji është të sigurojë progresivitet të shkallës tatimore, lirim tatimor për vendbanimin parësorë dhe tokat bujqësore, faljet tatimore për vitin tatimor 2023 dhe rregullat kufizuese për aplikimin e detyrimit tatimor, dhe interesit”, thuhet në njoftim për media nga Zyra e Kryeministrit.

Tutje, në këtë mbledhje janë miratuar edhe tri vendime të rëndësishme:

Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 03/111 të datës 7 dhjetor 2022;
Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 01/23, të datës 8 prill 2020, si dhe;
Vendimin për miratimin e Programit Kombëtar për Integrim Evropian 2023-2027. Programi është dokumenti kryesor Strategjik i Republikës së Kosovës për zbatimin e reformës për integrim në Bashkimin Evropian, i orientuar kah adoptimi aquis së BE-së në legjislacionin kombëtarë dhe zbatimin e tij.

/Shqip.com