Lajme

Lajm i mirë / Rriten skemat e përfituesve për fëmijët me aftësi të kufizuara

Fotografi ilustruese
Fotografi ilustruese

Janë rritur skemat për përkrahje financiare familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara.

Në muajin prill 2024, nga skema për përkrahje financiare familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 3 444, ku krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak që ishte 3 054 përfitues, vërehet një rritje prej 12,8%.

Rënie e përfituesve nga skemat e pensioneve, krahasuar me një vit më parë.

Ndërsa bazuar në të dhënat e ASK-së del se ka rënie të përfituesve nga skema e pensionistëve.

Në muajin prill 2024, krahasuar me muajin prill 2023, kishte rënie të numrit të përfituesve nga: skema për pensionet e Trepçës (-19,1%); skema për pensionet invalidore (-18,2%); skema e ndihmës sociale (-7,6%) skema për pensionet familjare (-7,1%); skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës (-1,1%); skema e pensioneve kontribut-paguese të moshës (0,8%).

Rritje e përfituesve nga skemat e pensioneve, krahasuar me një vit më parë

Në muajin prill 2024, krahasuar me muajin prill 2023 kishte rritje të numrit të përfituesve nga: Pensionet paraplegjike dhe tetraplegjike ( 10,8%); skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) (10,4%); Skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara (8,6%); skema e kompensimit për punëtorët e arsimit që punuan gjatë vitit shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99 (6,0%); skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK) (3,8%); skema e pensioneve bazike të moshës (1,7%); skema e kompensimeve për personat e verbër (0,6%); skema për veteranët e luftës (0,5%).

/Shqip.com