Kulturë

Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, ngjarje madhore në kulturën shqiptare

Më 20 nëntor 1972 u mbajt në Tiranë Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Në punimet e këtij Kongresi, që u zhvillua deri më 25 nëntor, morën pjesë 87 delegatë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi.

Në radhët e pjesëmarrësve, të cilët përfaqësonin shkencën, arsimin dhe kulturën shqiptare, ishin dhe arbëreshë nga Italia. Mes delegatëve më të spikatur, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave veçon Aleks Budën, Androkli Kostallarin, Bedri Dedjen, Dhimitër Shuteriqin, Eqrem Çabejn, Idriz Ajetin dhe Josif Ferrarin. Si përfaqësues nga Kosova ishte edhe akademik Rexhep Qosja, i cili e konsideroi kongresin si ngjarjen më të madhe në historinë e kulturës shqiptare.

Synimi i Kongresit ishte përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve kryesore për hartimin e rregullave të drejtshkrimit, për pasjen e një gjuhe letrare të njësuar. Në këtë kuptim, ky Kongres ishte kurorëzimi i përpjekjeve të rilindësve dhe i Komisisë Letrare Shqipe. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (DPA) sjell fragmente nga rezoluta e Kongresit dhe medaljen përkatëse të tij.

/Shqip.com