Ekonomi

FMN parashikon që Kosova të ketë rritje ekonomike këtë vit për 3.8%.

Fondi Monetar Ndërkombëtar
Fondi Monetar Ndërkombëtar

Qëndrimi i institucionit më të madh financiar është bërë përmes rishikimit të dytë të Marrëveshjes Stand-By dhe Lehtësia e Rezistencës dhe Qëndrueshmërisë për Kosovën nga Bordi Ekzekutiv i FMN-së.

Këto dy marrëveshje i vënë në dispozicion Kosovës rreth 16,5 milionë € dhe rreth 9.5 milionë euro, mbështetje buxhetore.

FMN ka thënë se aktiviteti ekonomik i Kosovës vazhdon të zgjerohet me një ritëm të fuqishëm, pavarësisht sfidave nga zhvillimet e jashtme dhe rënies së ndjeshme të inflacionit, raporton Shqip.com.

“Ekonomia e Kosovës vazhdon të performojë mirë, përkundër një mjedisi sfidues. Rritja reale e GDP-së, u moderua në 3.3 për qind në vitin 2023 mes kërkesës së jashtme të frenuar dhe parashikohet të përshpejtohen në 3.8 për qind në vitin 2024, e nxitur nga kërkesa e brendshme. Inflacioni është ngadalësuar ndjeshëm, duke arritur në 2 për qind nga viti në vit në tremujorin e parë të 2024. Politikat fiskale kanë mbetur të kujdesshme, me një deficit të përgjithshëm fiskal prej 0.2 për qind të PBB-së në vitin 2023, duke reflektuar të fortë mbledhjen e taksave. Deficiti i përgjithshëm parashikohet të zgjerohet në rreth 11⁄2 për qind të PBB-së në vitin 2024, me shpenzime më të larta për investime dhe grante më të ulëta. Sistemi bankar mbetet likuid, mirë e kapitalizuar, dhe fitimprurëse, me një nivel të ulët të kredive me probleme dhe mbulim të gjerë të dispozitat”, thuhet në njoftim.

FMN ka thënë se miratimi i ligjit të ri për bankat, duhet të sigurojë një kuadër rregullator modern për sektorin financiar.

Ky institucion ka përshëndetur vlerësimin e parë kreditor të Kosovës, që sipas tij, mund të ndihmojë në tërheqjen e investitorëve të rinj të huaj.

/Shqip.com