Lajme

“53 milionëshi”, Prokuroria kërkon dënim maksimal për katër të akuzuarit e mbrojtja lirimin e tyre

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Prokurori special Valdet Gashi, në fjalën përfundimtare, ka kërkuar dënimin maksimal për të akuzuarit Pal Lekaj, Eset Berisha, Nebih Shatri dhe Besim Tahiri, në rastin e njohur i “53 milionëshi”. Kurse, mbrojtja e të akuzuarve kërkoi lirimin e të akuzuarve nga akuza.

“Kërkojmë nga Gjykata që të pandehurit të shpallen fajtorë për veprën penale që aktakuza i ngarkon, t’i dënojë me dënim maksimal të paraparë për veprën penale në fjalë”, tha prokurori Gashi gjatë shtjellimit të fjalës përfundimtare.

Prokurori Gashi, tha se nga provat materiale, por edhe dëgjimi i dëshmitareve, pa mëdyshje është vërtetuar se katër të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gashi tha se edhe përkundër posedimit të opinionit të kompanisë mbikëqyrëse të projektit të ndërtimit të autostradës “Arbën Xhaferi” , “Hill International” , është procedura me pagesën e 53 milionëve.

Sipas prokurorit, lidhur me këtë rast është nënshkruar marrëveshje për zgjatjen e përfundimit të punëve pa kosto shtesë.

Ai thotë se pa mëdyshje është vërtetuar qoftë elementi subjektiv ose objektiv që midis katër të akuzuarve ekziston elementi i bashkëkryerjes.

Pas prokurorit Gashi, me fjalë përfundimtare vazhdoi mbrojtësi i Lekajt, avokati Musa Damati. Ai tha se autoriteti përfundimtar për realizmin e pagesës së 53 milionëve ka qenë Qeveria e Republikës së Kosovës.

Sipas tij, Lekaj nuk është nënshkrues i kontratës bazë për ndërtimin e autostradës “Arbën Xhaferi”.

“Në këtë çështje, vendimmarrja ka qenë vendim kolegjial dhe jo individual”, tha Damati.

Andaj, në fund Damati i propozoi trupit gjykues të nxjerrë një vendimi lirues ndaj Lekajt.

Edhe avokati Florent Latifaj tha se i mbrojturi i tij Nebih Shatri nuk është përgjegjës për asnjë veprim të tij apo pikë të aktakuzës, duke shtuar se i njëjti ka vepruar konfrom ligjit.

Avokati Latifaj tha se me aktin nënshkrimit nga Shatri është bërë një e mirë Kosovës, duke arritur të përfundohet autostrada. Ai i ka propozuar gjykatës të shpallë aktgjykim lirues ndaj Shatrit.

I akuzuari Shatri tha se edhe po të mos e kishte nënshkruar marrëveshjen për zgjatjen e përfundimit të punimeve sërish do akuzohej se përse s’e ka nënshkruar, prandaj tha se me veprimet e tij rruga ka arritur të përfundohet.

Edhe mbrojtësi i Berishës, avokati Afrim Salihu tha se klienti i tij duhet të dalë i pafajshëm bazuar në provat materiale të bashkëngjitura në aktin akuzues dhe provat shfajësuese të propozuara nga i mbrojturi i tij.

Gjithashtu, Salihu tha se i akuzuari Berisha ka pasur vetëm cilësinë e këshilltarit politik pa gëzuar kështu të drejta ekzekutive, ku në fund i njëjti kërkoi që i akuzuari të lirohet nga akuza.

Edhe mbrojtësja tjetër e Berishës, avokatja Teuta Xhema tha se me asnjë provë të vetëm Prokuroria Speciale nuk ka arritur të vërtetojë se akuza është e bazuar, duke i propozuar gjykatës që në fund të nxjerrë aktgjykim lirues për klientin e saj.

I akuzuari Berisha tha se pagesa e 53 milionëve është bërë për shkak të neglizhencës së qeverive të kaluara, duke mos ndarë mjete të mjaftueshme buxhetore për një projekt madhor siç ishte ndërtimi i autostradës “Arbën Xhaferi”.

Krejt në fund, fjalën përfundimtare e dha edhe mbrojtësi i Tahirit, avokati Urim Vokshi, i cili tha se klienti i tij akuzohet se ka shkelur rregulla për të cilat s’dihet nëse janë miratuar.

Vokshi tha se Tahiri është i pafajshëm pasi që akuza e Prokurorisë e ngarkon klientin e tij se ka vepruar në kundërshtim me “statutin” dhe “kodin e mirësjelljes” së Komitetit ndërministror. Por se sipas avokatit Vokshi, nuk arrihet të vërtetohet nëse ky statut ishte i miratuar.

Në fund, avokati Vokshi i propozoi gjykatës që Tahiri të lirohet nga akuza pasi që Prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë se i njëjti është i përfshirë në kryejnë e veprës penale me të cilën po ngarkohet.

Më pas shqyrtimi gjyqësor u shpall i përfunduar nga kryetarja e trupit gjykues, gjykatësja Violeta Namani.

Sipas aktakuzës së ngritur më 4 shkurt 2022 nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, Pal Lekaj, në cilësinë e ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës (MI), Eset Berisha, këshilltar i lartë politik i tij, Nebih Shatri, si sekretar i Përgjithshëm në këtë ministri, në bashkëveprim dhe me dashje edhe me të pandehurin Besim Tahiri, drejtor i Prokurimit Publik në MI, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare me rastin e ndarjes së 53milionë eurove për konsorciumin “Bechtel &Enka”, për ndërtimin e autostradës Prishtinë – Hani i Elezit apo e njohur ndryshe si autostrada “Arbën Xhaferi”./BetimipërDrejtësi

/Shqip.com