“Stërvitja Ndërkombëtare e Sigurisë Kibernetike 2024”

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike i Universitetit të Prishtinës në bashkëpunim me IOWA State University kanë organizuar për herë tretë garën për mbrojtjen e resurseve digjitale të një prodhuesi të energjisë elektrike.