Dr. Nazmi Kolgeci – Kirurgjia Torakale

Kirurgjia Torakale është bërë adresë për kërkim për shërim jo vetëm nga qytetarët e Kosovës, por edhe nga ata të Preshevës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Por, nuk mungon interesimi nga Gjermania dhe Franca, krejt kjo falë angazhimit të pareshtur të Dr. Nazmi Kolgecit dhe stafit të kësaj klinike.