Rreth 10 mijë vëzhgues në zgjedhje

Partitë politike do të kenë 9 mijë e 199 vëzhgues në këto zgjedhje, ndërkaq Iniciativat qytetare 88.

 Po ashtu numri i vëzhguesve nga ambasadat është 50.

Ndërkaq, numri i vëzhguesve të organizatave joqeveritare vendore është 319.

numri i vëzhguesve të organizatave ndërkombëtare është 118 si dhe numri i vëzhguesve të Avokatit të Popullit është 69.

Qytetarët e 21 komunave do të votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e tyre për katër vitet e ardhshme.