Lajme

KPK kërkon nga Avokati i Popullit referimin e Ligjit të Pagave në Kushtetuese

Pallati i Drejtësisë në Hajvali

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë kërkesë ndaj Avokatit të Popullit që të referojë Ligjin për Paga në sektorin Publik në Gjykatën Kushtetuese.

“Prishtinë, 23 janar 2023 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), njofton opinionin publik se iu ka drejtuar me kërkesë Avokatit të Popullit që në zbatim të dispozitave kushtuese dhe ligjore të referojë Ligjin për Pagat në Sektorin Publik në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. KPK ka pasqyruar në këtë kërkesë komentet e vazhdueshme, të cilat janë bërë në lidhje me këtë ligj”, thuhet në njoftimin e KPK-së.

KPK-ja ka konstatuar se me hyrjen në fuqi të këtij ligji, cenohet pavarësia dhe funksionalizimi i sistemit prokurorial

“KPK konstaton se me hyrjen në fuqi të Ligjit për Pagat në Sektorin Publik cenohet pavarësia dhe funksionalizimi i sistemit prokurorial për vetë faktin se kjo çështje është vendosur njëherë me Aktgjykimin numër KO 219/19 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Të gjitha pretendimet e ngritura nga KPK-ja, të cilat janë dërguar tek Avokati i Popullit, paraprakisht edhe tek hartuesit e këtij Ligji, janë të mbështetura në aktet dhe praktikat ndërkombëtare, të cilat kanë paraparë në mënyrë taksative se kur mund të zbritet paga e prokurorit të shtetit”.

Tutje, në njoftimin e KPK-së thuhet se ata përkrahin hartimin e një ligji për pagat në sektorin publik, i cili duhet të jetë i bazuar në praktikat dhe standardet më të mira ndërkombëtare dhe i cili nuk do të cenojë pavarësinë dhe funksionalizimin e asnjë pushteti.

/Shqip.com