Teknologji

Bio-kompjuteri që mund të kryejë veprime dhe të zgjidhë ekuacione

Advanced Laboratory: Medical Scientist Working on Personal Computer Developing Vaccine, Drugs and Antibiotics. Screen Shows High-Tech Concept for DNA research. Focus on Screen and Hands

Është gati Bio-Computeri i parë dhe bazohet në ADN njerëzore, molekula bazë e jetës dhe mund të kryeje veprime dhe të zgjidhe ekuacione, falë 100 miliardë cirkuiteve që është në gjendje të formojë.

Rezultati i Universitetit të Shanghait është publikuar ne revistën shkencore ndërkombëtare Nature, dhe sipas autorëve përtej ekuacioneve matematikore, po punohet që në të ardhmen të përshtatet për tu përdorur për qëllime të tjera, kryesisht diagnostikimet e sëmundjeve.

Kalkulimi i bazuar në ADN është një ide e lindur në vitin 1994 dhe e zhvilluar hap pas hapi në mënyre analoge me kompjuterat kuantikë.

Qëllimi është të krijohen makineri që të sjellin progres të dukshëm në shpejtësi, kapacitet dhe energji të konsumuar.

Shkëncëtarët për të arritur këtë objektiv janë bazuar në sekuencat e shkurtra të ADN, të fiksuara bashkë, për të krijuar struktura më të mëdha, që më pas të integrohen me kombinacione të ndryshme.

Segmentet e ADN janë përzier në disa provëza të mbushura me masë të lengshme, duke sjellë kështu reaksione kimike.

/Shqip.com